sunnuntai 29. tammikuuta 2017

Pedaryhmien työskentely alkanut ja lakiluonnos on luettu tarkasti

Ammattiopisto Tavastian yhdeksän pedagogisen kehittämisen työryhmää ovat käynnistäneet pedagogisen ohjelman laatimistyön. Maanantaina käydyn välikeskustelun perusteella ryhmien työskentely on lähtenyt hyvin käyntiin, ja uuden pedagogiikan vaatimukset on sisäistetty. Toivottavasti innostus säilyy koko työskentelyn ajan ja saamme luotua uutta, opiskelijan ja työelämän kannalta parempaa ammatillista koulutusta.

Viime vuoden lopulla lausuntokierrokselle annettu lakiluonnos oli sisällöltään odotetun kaltainen. Yksi laki ja yksi tapa suorittaa tutkinto sekä rahoituksen selkeytyminen ovat toivottuja uudistuksia. Muutamia linjauksia toivottavasti vielä muokataan. Lakiluonnokseen tehtiin runsaasti korjausehdotuksia, ja myös Tavastiasta lähti lausunto. Meidän lausunnossa pyydettiin kiinnittämän huomiota aluerajaukseen erityisesti siitä syystä, että epäterveen kilpailun sijaan ammatillisten oppilaitosten tulee vastata kokonaisvaltaisesti alueensa peruskoulun päättävien nuorten (nuorisotakuu) ja työelämän osaamistarpeisiin. Myös näyttöjen järjestämisen paikan suhteen lakitekstiä olisi tarpeen lieventää. Joissakin tutkinnoissa/tutkinnon osissa osaaminen osoittaminen aidoissa työelämän tilanteissa on haasteellista. Kuraattori- ja psykologipalvelujen toivoisimme jäävän kuntien tai mieluiten koulutuksen järjestäjän vastuulle maakuntien sijaan. Lisäksi olemme huolissamme rahoituksen oikeudenmukaisuudesta, erityisesti järjestämisluvan oikeudenmukaisesta jaosta, strategiarahoituksen suuresta määrästä (4 %)  sekä vaikuttavuusrahoituksen (15 %) määräytymiskriteerien oikeuden mukaisuudesta.

Kokonaisuutena lakiesitys oli mukavaa luettavaa. Moni, tällä hetkellä sekaannusta aiheuttava asia tulee selkeämmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Toivottavasti lakiesityksen valmistelu etenee aikataulussa. Ainakin Ammattiopisto Tavastiassa pedagogisen muutoksen valmistelu etenee niin, että olemme 1.1.2018 valmiita toimimaan uuden lain mukaisesti.

keskiviikko 31. elokuuta 2016

Reformin mukaista pedagogista ohjelmaa valmistelemaan

Reformi 2018:n mukainen Ammattiopisto Tavastian pedagoginen ohjelma on valmisteilla. Nyt on suunniteltu, miten tekeminen organisoidaan ja miten eri henkilöryhmät, kuten työelämä, Ammattiopisto Tavastian opiskelijat ja henkilöstö, saadaan mukaan valmistelutyöhön alusta alkaen.

Uskon, että pedagoginen ohjelma tulee muuttamaan pedagogiikkaamme merkittävästi kohti yksilöllisiä polkuja, osaamisperusteisuutta ja työelämälähtöisyyttä. Tämä kaikki on jo tuttua, mutta vaatii silti lisää huomiota ja kehittämistä. Samalla, kun opiskelijat etenevät yksilöllisesti, pitää varmistaa, että opiskelijat oppivat yhteisöllisyyttä ja saavat toisiltaan tukea oppimiseen.Teemme pedagogista ohjelmaa työryhmissä, joiden teemoina ovat mm. uudet pedagogigiset ratkaisut, kuten henkilökohtaiset polut, TVT, projektioppiminen ja työelämäyhteistyö sekä opiskelijahallinto.

Pedagogisen ohjelman laatimisessa on tarkoitus käyttää hyväksi palvelumuotoilun periaatteita, joihin tutustumme Ammattiopisto Tavastian opettajan Anu Lehtisen koulutuksessa. Haluamme käyttäjät alusta saakka mukaan ohjelmaa tekemään. Palvelumuotoilun periaatteena on syvällinen ymmärrys palvelujen käyttäjistä. Suunnittelu etenee käyttäjälähtöisesti niin, että käyttäjät osallistetaan suunnitteluun koko pedagogisen ohjelman tekemisen ajaksi.

Palvelumuotoilusta voi lukea lisää mm.
- http://palvelumuotoilu.fi/
- https://shop.aalto.fi/media/attachments/54229/palvelumuotoilu.pdf

tiistai 31. toukokuuta 2016

Kesää kohti


Tässä vaiheessa lukuvuotta muistelen lämmöllä opettajavuosiani, ja olen vähän kateellinenkin opettajille. Oli aina hienoa nähdä omien opiskelijoiden valmistuvan ja lähtevän työelämään tietäen, että suurimman osan kanssa tavataan työpaikoilla. Vuosien saatossa entisten opiskelijoiden määrä työssäoppimispaikoilla lisääntyi ja heitä oli aina mukava kohdata. Viimeistään valmistumishetkellä huomasi kiintyneensä omiin opiskelijoihinsa, ja valmistumispäivä oli aina myös haikea.

Mietin omia hyvänmielen hetkiäni tältä keväältä. Iloitsen, kun näen opetushenkilöstön jakavan uusia asioita ja osaamista toistensa kanssa. On erityisen hienoa, kun minulle tullaan kertomaan terveisiä koulutuksista tai muualta saaduista uusista ideoista ja tulossa olevista muutoksista.

Sain muutama viikko sitten yhdeltä opettajaltamme kiinnostavan julkaisun muutoksen kohtaamisesta. Tässä TAMKin (Kukkonen ja Jussila) julkaisussa puhutaan, että valmistauduttaessa uuteen on tärkeää tunnistaa ja antaa arvo sellaiselle, mikä kannattaa säilyttää. He kehottavat "vanhan" löytämiseen. Muutos tuo esille ikäviä asioita, kuten hämmennystä ja hallinnan tunteen menettämistä. Konfliktiit ryhmittymien välillä saattavat lisääntyä. Uudesta etsitään kielteisiä asioita, koska pelätään toimivien asioiden menettämistä. Toisaalta AMKEn toimitusjohtaja otsikoi uutiskirjeessään "Mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu."

Palaan hyvänmielen asioihin. Oli todella mukavaa olla läsnä Taitaja 2016 tapahtumassa Seinäjoella, kun matkailualan opiskelijamme Joona ja Miro saivat kovassa kisassa pronssimitalin. Olin ja olen heistä ylpeä, niin kuin ilmiselvästi heidän opettajansakin. Loppukilpailuun osallistuneiden nuorten keskuudessa oli syntynyt hyvä yhteishenki kolmen kilpailupäivän aikana. Siitä alkaa verkostoituminen, joka on kilpailemisen ohella Taitajakilpailun tärkeä tavoite.

Olin myös todella iloinen, että saimme 15 ehdotusta OPH:n hankeideahakuun. Hienoa, että henkilöstö osallistuu aktiivisesti kehittämistyöhön. Vuoden 2018 reformin suunnittelu on jo käynnistynyt Ammattiopisto Tavastiassa, ja sitä jatkamme kesän jälkeen.

Onneksi opiskelijoiden ja valtaosan opettajistamme kesäloma alkaa viikon päätteeksi. Monella on tässä vaiheessa kaikkensa antanut olo. Edellisten vuosien kokemuksesta kuitenkin tiedän, että kesäloman jälkeen on taas mukava palata töihin.maanantai 25. huhtikuuta 2016

Ohjauksen tärkeydestä

PedaVälkky- hanke järjesti Välkky-oppilaitosten henkilöstölle ohjauskoulutuksen huhtikuussa. Katariina Ylä-Rautio-Vaittinen on innostava kouluttaja, ja päivän aikana ohjauksen tärkeys edelleen vahvistui.

Kun opetus menee entistä yksilöllisempään suuntaan, ohjauksen ja rakenteiden merkitys yhä korostuu. Opiskelijan ja opiskeluryhmän kanssa pitää tehdä selkeät kirjalliset sopimukset, joihin pitää palata aina, kun aihetta ilmenee. Ja niitä sopimuksia pitää kaikkien, etenkin henkilöstön, tiukasti noudattaa.  Keskeisimpiä sopimusta vaativia asioita ovat työelämän yleiset pelisääntöihin liittyvät asiat: aikataulut, pukeutuminen, suojainten käyttö, turvallisuusmääräykset sekä käyttäytymissäännöt ja vuorovaikutuspelisäännöt. Ohjaaja voi tukea ryhmän oppimista jatkuvalla ryhmäyttämisellä. Työpareja ja -ryhmiä vaihtamalla opiskelija saa kokemuksen erilaisissa rooleissa ja erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta.

Ohjaukseen kuuluu myös se, että opettaja tuntee jokaisen opiskelijan henkilökohtaisesti. Näin hän pystyy opetustilanteessa lukemaan ryhmää ja sen sisällä olevia suhteita sekä tehdä havaintoja jokaisen opiskelijan tilanteesta. Muun muassa poissaolo voi olla opiskelijalle helpoin valinta ratkaista ongelmia tai epämukavuusalueelle joutumista. Myös muiden käyttäytymisen muutosten takana voi olla opiskelua haittaavia asioita, joihin voi yhdessä etsiä ratkaisuja. Siksi olisi tärkeää, että jokaisella opiskelijalla olisi henkilö, jonka kanssa hän voi keskustella opiskeluun liittyvistä asioista. Henkilö voi olla oma opettaja, vastuuopettaja, ohjaava opettaja tai opiskelijapalveluun kuuluva henkilö.

Ohjaamiseen liittyy paljon haasteita. Ohjaajan tehtävä on tehdä itsestään tarpeeton. Ryhmä toimii sitä itsenäisemmin, mitä enemmän vastuuta se saa. Tämä ei tarkoita heitteillejättöä, vaan sensitiivisyyttä sen ymmärtämisessä, miten paljon ohjausta, tukea, itsenäistä vastuuta tai rajojen määrittelyä kukin tarvitsee. Ryhmä tunnistaa nopeasti, jos sitä ei kuunnella opiskelua koskevassa päätöksenteossa ja opetus etenee opettajan suunnittelemalla tavalla ryhmästä huolimatta.

Opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaaminen opiskeluun liittyvissä asioissa tekee opetus- ja ohjaustyön entistä mielekkäämmäksi. Ohjaustyössä on tärkeää, että olemme sinut omien rooliemme kanssa.
Ammattiopisto Tavastiassa ohjaustyötä tekevien tehtäväjako on vielä kehittymässä. Senkin uhalla, että työnjaossa voi kehityttyäänkin olla päällekkäisyyttä, on tärkeää, että opiskelijoilla on useita ohjauskontakteja ja meillä kaikilla lähellä toimivia kollegoja, joiden kanssa voimme peilata omia käsityksiämme ja oppia jatkuvasti uutta ohjaustyöstä.


torstai 31. maaliskuuta 2016

Seuraavaa uudistusta odotellessa


Seuraavaa uudistusta odotellessa!

Tänään vein viime syksynä  tutkinnon uudistuksen vuoksi laaditut opetussuunnitelmat arkistoitavaksi. Samoin kuin tutkinnon perusteet, myös oppilaitoksemme omat opetussuunnitelmat on tarkoitettu käytettäväksi sähköisessä muodossa. Yhdet kappaleet kuitenkin tulostettiin, ja niistä tuli yli 15 senttimetrin korkuinen paperipino. Ja näissä ei ole mukana mm. sähköisenä linkkinä olevia arviointikriteereitä.

Opetussuunnitelman tulee olla jatkuvasti kehittyvä asiakirja. Sen takia on hyvä, että sitä voidaan tarpeen mukaan parantaa ja täsmentää. Ja silloin sähköinen muoto on ainoa oikea vaihtoehto.

Ensimmäiset tiedot seuraavasta suuresta uudistuksesta tuntuvat erittäin hyviltä. Odotan innolla sitä, ettemme enää jaottele opiskelijoita iän mukaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiksi ja näyttötutkinnon suorittajiksi. Pidin eilen pitkästä aikaa (edellisestä on yli 10 vuotta) työpaikkaohjaajakoulutusta. Ihan hirvitti kertoa työelämän toimijoille erilaisista tutkinnon suorittamis- ja rahoitusvaihtoehdoista. Kyllä nämä meidän järjestelmämme ovat jo niin lähellä toisiaan, että kahden systeemin ja termistön käyttö tuntuu tosi sekavalta ja turhalta.

perjantai 26. helmikuuta 2016

Ilon kautta kohti unelmia

Ilon kautta kohti unelmia

Opiskelijahuollon tavoitteet jakautuvat yhteisöllisiin ja yksilökohtaisiin. Yhteisöllisyydellä edistetään muun muassa opiskelijoiden hyvinvointia, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta, eli samoja asioita joihin pyritään työelämän työhyvinvointitoimilla.

Tällä viikolla vietämme neljättä kertaa Onnellinen oppilaitos -teemaviikkoa. Vuosittain teemana ollut hyvien tapojen vahvistaminen, tervehtiminen ja myönteisen puheen lisääminen ovat mielestäni lisänneet tervehtimisen kulttuuria oppilaitoksemme. Nykyään ilahduttavan moni opiskelija toivottaa aloitteellisesti hyvät huomenet aamulla kohdatessamme.

Tänä vuonna Onnellinen oppilaitos -teemaviikolla oli paljon opiskelijoiden aktiivisuutta lisääviä teemoja, kuten savuttomuuteen kannustamista, kisailuja ja liikuntatempauksia. Henkilöstölle oli tarjolla korupajaa ja liikuntaa. Kadoksissa ollutta taukoliikuntaa elvytettiin. Monikulttuurisuus oli esillä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden esittäytyessä. Opiskelijakunnan hallitus tarjosi hymyllä kahvit.

Teemaviikolla kuuluu myös soraääniä. Toisten heittäytyminen ilon kautta -teemaan purkautuu joidenkin taholta negatiivisena palautteena. On kyseenalaistettu, voiko säästöjen kohteena oleva oppilaitos olla enää onnellinen. Ymmärrän, että tulevat säästöt huolestuttavat meitä kaikkia. Uskon kuitenkin, että selviämme muutoksista paljon paremmin, jos suhtaudumme niihin ilon kautta ja luomme uusia unelmia olemassa olevien resurssien puitteissa.


Ps. Ilman teemaviikkoa en olisi ikinä tiennyt, että pystyn pujottamaan metallinauhaa niiiiin pienen helmen sisään.

torstai 14. tammikuuta 2016

Uudistuksen toimeenpanoa

Pedagogisen muutoksen toimeenpano on työllistänyt koko syyslukukauden. Erityisen paljon hämmennystä on aiheuttanut jatkavien opiskelijoiden suoritusten muuttamiseen liittyvät asiat. Syyslukukaudesta selvittiin kuitenkin hienosti, vaikka koko henkilöstö on ollut kovilla.


Viime vuoden tunnuslukuja lasketaan tällä hetkellä toimintakertomusta varten. Niiden perusteella viime vuosi vaikuttaa tulokselliselta. Ammatillisen peruskoulutuksen läpäisy on noussut neljä prosenttiyksikköä. Vuonna 2012 aloittaneista valmistui vuoden 2015 loppuun mennessä 66,4 prosenttia. Myös keskeyttämisten väheneminen on ilahduttavaa. On hienoa, että kova työ näkyy myös tuloksissa.


Ammattiopisto Tavastiassa oli yli 100 opiskelijaa yli järjestämisluvan. Myös vos-at/eat-paikat ylitettiin, ja sen lisäksi NAO- ja AOV-rahoitus oli täydessä käytössä. Harmi, ettemme saaneet viime vuodelta rahoitusta järjestämisluvan ylittäneistä opiskelijoista. Järjestämislupa väheni tälle vuodelle edelleen 60 opiskelijapaikalla. Olen huolissani siitä, voimmeko taata kaikille peruskoulun päättäneille opiskelupaikkaa ensi syksynä.